Monday, 4 April 2011

سخن‌راني‌هاي گروه مطالعات علم - دوره پنجم

موسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران گروه مطالعات علم

سلسله سخنراني‌هاي بهار 1390

مباني فلسفي مسئلة اندازه‌گيري در مكانيك كوانتومي

24/1/ 1390

عليرضا منصوري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

***

در باب يعني

7 /2/ 1390

دكتر شاپور اعتماد، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران

***

آرمسترانگ و صدق‌ساز دسته‌اي از احكام ضروري

21 /2/ 1390

دكتر حسن شيرازي، دانشگاه آزاد بروكسل، بلژيك

***

ذهن بسط ‌يافتة غير فعال: برونِ سَرهاي ما

4/3/ 1390

مهگل جابر انصاري، دانشگاه اكستر، انگلستان

***

نگاهي به مواجهة انسان‌شناسي با علوم و فنّاوري‌ها در دهه‌هاي اخير

18 /3/ 1390

دكتر نهال نفيسي، دانشگاه رايس، آمريكا

***

ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه دربارة ابعاد كيهان

1 /4/ 1390

حميد بهلول، پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهران

***

ملاك‌هاي طبقه‌بندي جانوران: مقايسة آراء ارسطو، جاحظ، ابن‌سينا و قزويني

15/4/ 1390

حنيف قلندري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

***

نگاهي بر روش‌هاي رياضي در اخترشماري دوران اسلامي

29 /4/ 1390

حسين روح‌اللهي، بنياد دائره‌المعارف اسلامي

تمام سخنراني‌ها در روزهاي چهارشنبه ساعت 16:30 در محل موسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران،تهران، خيابان نوفل‌لوشاتو، كوچة آراكليان، شمارة 4، برگزار خواهد شد

Sunday, 14 November 2010

فلسفه براي كودك در روز جهاني فلسفه

دوستاني كه علاقه به برنامه فلسفه براي كودك دارند و مانعي براي شركتشان در سمينار روز جهاني فلسفه نيست آگاه باشند كه در روزهاي دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آذر پنلي در اين سمينار به نام فلسفه براي كودك هست با مسئوليت من و پنج شركت كننده خارجي و هشت شركت كننده داخلي. روز دوشنبه سخنراني هاي نظري است و روز سه شنبه كارگاه هاي كار عملي با كودكان و معلمان. شركت رايگان است اما بايد به من ايميل بزنيد تا برايتان كارت صادر شود. در ايميل نام و نام خانوادگي و شماره تماس بدهيد

پ. ن. دوستاني كه براي شركت در پنل هاي فلسفه براي كودك اسم داده بودند مي توانند روزهاي دوشنبه و سه شنبه به كتابخانه ملي بيايند و با دريافت كارت شركت كنند. ظاهرا كساني كه ثبت نام نكرده اند هم مي توانند با ارائه كارت معتبر دانشجويي يا مشابه آن شركت كنند

Tuesday, 26 October 2010

پذيرش دانشجوي دكترا در تاريخ و فلسفه علم

موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه دومين دوره كنكور دكتراي خود را در رشته مطالعات علم با تاكيد بر تاريخ و فلسفه علم برگزار مي‌كند. براي اطلاعات بيشتر به سايت انجمن و لينك خبر مراجعه فرماييد

Monday, 27 September 2010

سري چهارم سخن‌راني‌هاي گروه مطالعات علم

سري چهارم سخن‌راني‌هاي گروه مطالعات علم در انجمن حكمت و فلسفه از آبان ماه شروع خواهد شد. سخن‌ران‌هاي اين دوره همه از اعضاي خود انجمن هستند و تلاش شده موضوعات مربوط به علم، تاريخ علم و فلسفة علم باشند. فهرست برنامه‌ها را در زير مي‌آورم
ابن‌هيثم و مسألة كمّي‌كردن كيفيات
5/8/ 1389
دكتر حسين معصومي همداني، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
شرايط فعّاليت علمي از نظر مايكل پولاني
19 /8/ 1389
دكتر مهدي نسرين، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
آفرينش‌گرايي: تاريخچه و مسائل فلسفي
10 /9/ 1389
دكتر امير احسان كرباسي‌زاده، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
تبيين تكاملي اخلاق
17/9/ 1389
دكتر حسن ميانداري، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
در باب پرينكيپيا متمتيكا
1 /10/ 1389
دكتر سيد نصرالله موسويان، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
فلسفة علم و آموزش علم
8 /10/ 1389
دكتر حسين شيخ‌رضايي، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
معناي صنعت در حكمت اسلامي بر اساس رسالة «صناعيه» ميرفندرسكي
15/10/ 1389
دكتر شهرام پازوكي، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
عملگر منطقي «نفي» در زبان طبيعي
22 /10/ 1389
دكتر لاله قدك‌پور، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
ابن‌سينا و جهان‌هاي ممكن
29 /10/ 1389
دكتر ضياء موحد، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
تمام سخنراني‌ها در روزهاي چهارشنبه ساعت 16:30 در محل موسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران تهران، خيابان نوفل‌لوشاتو، كوچة آراكليان، شمارة چهار برگزار خواهد شد

Monday, 20 September 2010

دوره كلاس آزاد فلسفه زبان

دكتر كرباسي زاده و من كلاس آزادي خواهيم داشت در شهر كتاب با موضوع درآمدي بر فلسفه زبان. اين آدرس مطلب براي كساني كه مي خواهند سرفصل مطالب و نحوه ثبت نام را ببينند

Saturday, 4 September 2010

قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب

چند وقت پيش جلسه‌اي بود در خبرگزاري مهر درباره كتاب قصه‌هاي خوب آذريزدي به مناسبت ويراست جديد آن‌ها. من سعي كردم نگاهي به مجموعه بيندازم از منظر رشد قواي اخلاقي، كاري كه اخيرا در موردش كار و تحقيق مي‌كنم. گزارش مختصر جلسه در اين آدرس هست هرچند كامل نيست

Tuesday, 13 April 2010

در آمدی بر فلسفه‌ی ذهن در شهر کتاب

دوره‌ی آموزشی درآمدی بر فلسفه‌ی ذهنی در روزهای دوشنبه ساعت ۱۵ تا ۱۷ در شهر كتاب برگزار می‌شود

برنامه جديد سخن راني هاي گروه مطالعات علم

موسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران - گروه مطالعات علم
سلسله سخنراني‌هاي بهار 1389
***
هيوم و مسالة دشوار رابطة ذهن و بدن
1/2/ 1389
مجيد داودي، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
گذشته را تغيير بده و به تاخير بيانداز: بررسي آزمايش‌هاي انتخاب با تاخير در مكانيك كوانتوم
8 /2/ 1389
محمد بهرامي، دانشكدة شيمي، دانشگاه صنعتي شريف
***
دستوري بودن معنا و آموزة مثلث‌بندي ديويدسون
15 /2/ 1389
مرتضي صداقت، پژوهشکدة فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
***
جايگاه اصول موضوع در رياضيات: نزاع فرگه و هيلبرت
22/2/ 1389
ميثم محمّداميني، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
زيج اشرفي
29 /2/ 1389
محمّد طالب نجفي، پژوهشكدة تاريخ علم، دانشگاه تهران
***
ديناميك ابن‌سينا: زمينه و پيامد تاريخي
5/3/ 1389
دكتر محمّد جواد اسماعيلي، دانشگاه پيام نور
***
مشكل فهم معماري ايران
12 /3/ 1389
دكتر محمدرضا حائري و شبنم اسماعيلي، كارگاه معماري معاصر ايران، موسسه فرهنگي پژوهش‌هاي دانش بومي
***
قياس‌ناپذيري و نظرية علّي ارجاع: بررسي موردي فلوژستين
19 /3/ 1389
كيوان الستي، موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
***
نگاهي انتقادي به نظرية آلستون دربارة تجربة ديني
26 /3/ 1389
دكتر بابك عباسي، بنياد دائره‌المعارف اسلامي
***
تمام سخنراني‌ها در روزهاي چهارشنبه ساعت 16:30 در محل موسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران (تهران، خيابان نوفل‌لوشاتو، كوچة آراكليان، شمارة 6) برگزار خواهد شد.

Friday, 5 March 2010

فيلتر و حيوان ناطق

به قرار اطلاع دوستان و مشاهدات عيني اين وبلاگ فيلتر است. اگر حيوان ناطقي آن را فيلتر كرده، خيلي خوشحال مي‌شوم دلايلش را بشنوم. اگر هم ماشين به شكل خودكار اين كار را كرده، خوشحال مي‌شوم دلايل حيوان ناطقي كه آن را برنامه‌ريزي كرده بشنوم. به هر حال خواننده چنداني نبود، نويسنده هم دل و دماغي نداشت و سنش هم ديگر آن قدر نيست كه از اين دست چيزها خيلي عصباني شود. در هر حال من باز مي‌نويسم و لابد خواننده احتمالي هم بلد است بخواند، حيوان ناطق هم كار خودش را بكند

Monday, 1 March 2010

مردي كه حق هميشه با اوست

محمدرضا سرشار كه مراتب دانش و آگاهي و درد-دين داري و كاربلدي و استقلال شخصيتي و انصاف ايشان زبانزد است اظهارات بامزه اي در باب شوراي كتاب كودك كرده اند، همه از سر انصاف و علاقه به فرهنگ و ادبيات كودك. به عنوان عضو شورا در حيرت شدم از تحليل قوي و نگاه تيزبين ايشان و اينكه چگونه مشت عده اي را باز كردند و فرمودند "طبعا آن قدر ساده نیستم که گمان کنم با نوشتن این سطور شتابزده ، شورای کتاب کودک - که اصولا اصلاح پذیر نیست - یا برخی از اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان را - که افرادی از اساس وابسته به شورای مذکور یا استحاله شده و ... اند به راه خواهند آمد و اصلاح خواهند شد." اميدوارم حالا كه فضا مناسب است همين اظهارات شتابزده و داراي غلط انشايي موثر افتد و همين چند نهاد مستقل ادبيات كودك هم تعطيل يا ناقص شوند و مايه راحتي خيال ايشان فراهم گردد. و الا كه جنابشان مجبور خواهد شد سه نقطه موجود در نوشته بالا را با رو كردن پرونده هاي بيشتري پر كند، و آنگاه معلوم خواهد شد اين نهادهاي به ظاهر مردمي در پس پشت فعاليت هاي به ظاهر انسان دوستانه خود چه حق ها كه از ايشان و پدرشان ضايع نكرده اند. محض تبرك اين بند نوشته ايشان را دسته جمعي زمزمه مي كنيم با آرزوي شفاي عاجل
حقیقت این است که صاحب این قلم ، هم به سبب گرفتاریهای کاری و داشتن کارهای مهم تر و هم دلایل دیگر ، سالها بود دنبال قضیه شورای کتاب کودک و برخی گرایشهای فکری انحرافی در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان را رها کرده بود تا شاید دیگر دوستان متهعد و آگاه این عرصه پا به میدان بگذارند و دنباله موضوع را بگیرند.اما بی خبری یا بی خیالی این دوستان و پیشروی شورای کتاب کودک تا ناف صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای تبلیغ جریان فتنه سبز در همین ایام اخیر در شبکه جام جم سیمای جمهوری اسلامی ایران و ... سبب شد که با کراهت تمام ، این سطور را قلمی کند